Project timetable semester 02-2020

מידע לקראת רישום לפרויקטים לסמסטר אביב תשפ”א (02-2020)

* הרצאת הכוון לקראת רישום לפרויקטים: קישור
* תחילת סמסטר: 21/3/2021
* רשימת פרויקטים: קישור

* סיום רישום לפרויקטים במעבדות: 11/4/2021
* רשימת הרצאות העשרה בפרויקט א’ (נוכחות חובה): קישור
* סיום מצגות אמצע: עד 1/7/2021
* סיום הגשות פרויקטים: עד 21/10/2021
* חיפוש שותפים \ מידע שוטף: קבוצת פייסבוק 

רשימת המעבדות \ קישורים למידע נוסף \ הפניה לאנשי קשר לתיאום ייעוץ פרטני:

המעבדה לחקר רשתות ביולוגיות BNRL
מידע: מצגת על המעבדה
אשת קשר: יעל אבוחצירה

המעבדה לגרפיקה ממוחשבת CGM
מידע: …
איש קשר: חובב גזית

המעבדה לתקשורת COMM
מידע: סרטון על המעבדה
איש קשר: דניס דקירוב

המעבדה לבקרה רובוטיקה ולמידה חישובית CRML
מידע: סרטון על המעבדה \ רשימת פרויקטים
איש קשר: קובי כוחיי

אשכול מעבדות פוטוניקה (אלקטרו אופטיקה) ELOP
מידע: שקפים
איש קשר: ליאור גל

המעבדה למערכות ספרתיות מהירות HSDSL
מידע: סרטון על המעבדה, רשימת פרויקטים
איש קשר: מוני אורבך

אשכול מעבדות תהליכים מיקרו ננו אלקטרוניקה MNFL
מידע: הצעות פרויקטים בתחום התקנים ננו אלקטרו תרמים
אנשי קשר: טטיאנה בקר, יעקב שניידר

המעבדה למערכות תוכנה מרושתות NSSL
מידע: {בקרוב}
אנשי קשר: חובב גזית, רועי מיטרני

המעבדה לאלקטרוניקת הספק ואנרגיה מתחדשת PEARL
מידע: רשימת פרויקטים
איש קשר: קובי כוחיי, פרופ’ יואש לברון

המעבדה למערכות מקביליות PSL
מידע: מצגת על המעבדה
איש קשר: עוז שמואלי

המעבדה לעיבוד אותות ותמונות SIPL

מידע: סרטון על המעבדה
אנשי קשר: נמרוד פלג, יאיר משה

המעבדה לראיה ומדעי התמונה VISL
מידע: סרטון על המעבדה, מידע לסטודנטים חדשים באתר המעבדה
אנשי קשר: יוחנן ארז, אלי אפלבוים

המעבדה ל-VLSI
מידע: מצגת על המעבדה PPT \ PDF
איש קשר: גואל סמואל

פרויקטים באורייאנטציה מחקרית

(מתבצעים במעבדות מחקר שונות)

פרויקטים מחקריים בתחומים פיזיקליים של הנדסת חשמל