Labs Staff

מהנדסי מעבדות אחראים במעבדות ההוראה לתואר ראשון

מעבדת התמחות (וראשי תיבות באנגלית)

מהנדס אחראי

המעבדה לעיבוד אותות ותמונות SIPL

נמרוד פלג, חדר 505, nimrod@ee, טל. 4747

המעבדה לראייה ומדעי התמונה VISL

יוחנן ארז, חדר 604, jo@ee, טל. 4729

המעבדה לגרפיקה ממוחשבת ומולטימדיה CGM

חובב גזית, חדר 1011, hovav@ee, טל. 5741

המעבדה לבקרה רובוטיקה ולמידה חישובית CRML

קובי כוחיי, חדר 321 פישבך, kohai@ee, טל. 4790

המעבדה לחקר רשתות ביולוגיות NBRL

יעל אבוחצירה, חדר 435 פישבך, yaelabu@ee, טל. 5074

המעבדה למערכות ספרתיות מהירות HSDSL

מרדכי אורבך, חדר 460 פישבך, mony@ee, טל. 4664

המעבדה למערכות מקביליות PSL

עוז שמואלי, חדר 1237, shmueli@ee, טל. 4691

המעבדה ל-VLSI

גואל סמואל, חדר 711, goel@ee, טל. 4668

המעבדה לתקשורת COMM

דניס דיקרוב, חדר 561, dikarov@ee, טל. 4759

המעבדה לאלקרוניקת הספק ואנרגיות מתחדשות PEARL שמואל שפירא, shmuels@ef
המעבדה למערכות תוכנה מרושתות NSSL חובב גזית, חדר 1011, hovav@ee, טל. 5741

מעבדת אלקטרו-אופטיקה ELOP
(הפעילות מתבצעת באחת ממעבדות המחקר בתחום אלקטרו אופטיקה)

ליאור גל, dl@technion.ac.il

מעבדת תהליכים מיקרו ננו אלקטרוניקה MNFL
(הפעילות מתבצעת באחת ממעבדות המחקר בתחום מיקרו וננו אלקטרוניקה)
טטיאנה בקר, tatiana@ee.technion.ac.il
מעבדות מחקר נוספות RSRCH יוחנן ארז, חדר 604, jo@ee, טל. 4729
מעבדות יסוד דודי בר און, חדר 319, dudyb@ef, טל. 4797