Yehoraz Kasher Award

הפרס ע”ש יהורז כשר ז”ל

הפרס מוענק מדי שנה לפרויקטים מצטיינים המתבצעים במעבדות ההתמחות של הפקולטה להנדסת חשמל.

הפרס מוענק במסגרת תחרות פרויקטים, בה יכולה כל מעבדה להגיש פרויקט אחד בלבד כמועמד מטעמה. ועדת התחרות בוחנת את הפרויקטים המועמדים ובוחרת שלשה פרויקטים לשלב הגמר. באירוע שלב הגמר משתתפים כל הפרויקטים המועמדים במצגת פוסטרים. העולים לגמר מציגים את הפרויקט שלהם במצגת בפני הקהל: סטודנטים, סגל טכני, סגל אקדמי , אורחים ובני משפחת כשר. לאחר מכן ועדת השיפוט מדרגת את העולים לגמא למקום ראשון-שני-שלישי.

ועדת הפרס: בראש ועדת השיפוט עומד האחראי האקדמי למעבדות ההוראה בפקולטה, שני חברי סגל נוספים ו-3 מהנדסי מעבדות.

שלבי התחרות

1. הגשת הפרויקטים המועמדים מטעם המעבדות

2. הצגת הפרויקט בפני ועדת השיפוט (30 דקות)

3. השתתפות במצגת פוסטרים

4. העולים לגמר – הצגת הפרויקט בפני קהל (18 דקות)