Lab Awards

הפקולטה להנדסת חשמל מייחסת חשיבות רבה לפרויקטים המתבצעים בה.

בפקולטה 15 מעבדות מחקר והוראה, ובכולן מתבצעים פרויקטים ברמה גבוהה ביותר – ועל כך צוינו המעבדות בדו”ח וועדת הדירוג הבינלאומית שבדקה את ההוראה והמחקר בפקולטה.

בכל מעבדה מחולקים מדי שנה פרסים לפרויקטים המצטיינים שבה – מספר הפרסים המחולקים הנו בהתאם לגודל המעבדה. בחלק מהמעבדות הפרסים נתרמו ע”י משפחות וגופים לזכר יקיריהם שהלכו לעולמם והיו קשורים בדרכים שונות לפקולטה.

מעבר לכך, מתקיימת מדי שנה תחרות פרויקטים פקולטית – ע”ש יהורז כשר ז”ל – ובה משתתפים נציגי המעבדות השונות. רשימת הפרסים:

הפרס ע”ש יהורז כשר ז”ל

הפרס מוענק מדי שנה לפרויקטים מצטיינים המתבצעים במעבדות ההתמחות של הפקולטה להנדסת חשמל.

הפרס מוענק במסגרת תחרות פרויקטים, בה יכולה כל מעבדה להגיש פרויקט אחד בלבד כמועמד מטעמה. ועדת התחרות בוחנת את הפרויקטים המועמדים ובוחרת שלשה פרויקטים לשלב הגמר. באירוע שלב הגמר משתתפים כל הפרויקטים המועמדים במצגת פוסטרים. העולים לגמר מציגים את הפרויקט שלהם במצגת בפני הקהל: סטודנטים, סגל טכני, סגל אקדמי , אורחים ובני משפחת כשר. לאחר מכן ועדת השיפוט מדרגת את העולים לגמא למקום ראשון-שני-שלישי.

ועדת הפרס: בראש ועדת השיפוט עומד האחראי האקדמי למעבדות ההוראה בפקולטה, שני חברי סגל נוספים ו-3 מהנדסי מעבדות.

שלבי התחרות

1. הגשת הפרויקטים המועמדים מטעם המעבדות

2. הצגת הפרויקט בפני ועדת השיפוט (30 דקות)

3. השתתפות במצגת פוסטרים

פרס תומס שוורץ

מוענק לפרויקטים מצטיינים בתחום עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת. הפרס לזכר תומס שוורץ, בוגר הפקולטה.

פרס ווילק

מוענק לפרויקטים מצטיינים בתחום עיבוד אותות ותמונות. הפרס תרומת משפחת ווילק.

פרס עוז מוזס

מוענק לפרויקטים מצטיינים בתחום ה-VLSI. הפרס תרומת משפחת לזכר עוז מוזס, בוגר הפקולטה.

פרס פרויד

מוענק לסטודנטים מצטיינים שעובדים כאסיסטנטים במעבדות. הפרס תרומת פרופ’ בועז פורת וד”ר עליזה פורת.