Enrichment Lectures

הרצאות העשרה

הרצאות ההעשרה ניתנים במסגרת הקורס פרויקט א’ וההשתתפות בהן חובה.

רשימת הרצאות ההעשרה לסמסטר אביב תשפ”ב 02/2021 (עודכן 10-05-2022: קישור ל-PDF

בכל שאלה, ניתן לפנות למרכז הפרויקטים.