Basic Labs

מעבדה 1 בהנדסת חשמל

תחת המעבדה מתקיימים שני קורסים. הראשון, “מעבדה בהנדסת חשמל 1” (044160) , מיועד לסטודנטים להנדסת חשמל ולחשמל-פיזיקה, והשני “מעבדה בהנדסת חשמל 1ח'” (044151) המיועד לסטודנטים להנדסת מחשבים ומחשבים ותכנה. כיום אין הבדל בסילבוס של שני הקורסים אך המצב ישתנה החל מאביב תשע”ז. בנוסף קיים הקורס המיועד לפקולטות חוץ, “מעבדה בהנדסת חשמל” (044099).

למעבדה מספר מטרות. המטרה הראשונה היא הכרה ראשונית של מעבדת חשמל. בנוסף, הסטודנטים יחשפו במהלך הקורס למכשור מעבדה (סקופ, DVM, ספק, מחולל אותות), לכלי פיתוח (quartus) ולהכרת מעגלים אנלוגיים ודיגיטליים (הן ע”י סימולציות והן ע”י מימוש פיזי). סטודנטים להנדסת חשמל יחשפו גם ל: VHDL, pspice, signal tap, mixed signals וכן לפרוייקט מסכם. מטרות נוספות למעבדה היא תרגול עבודה שיטתית, אהבת העבודה והחומר ותרגול דיווח אמין.

בראשית כל מפגש תתקיים הרצאת פתיחה. ניתן לצפות בהרצאות כלליות על חומר הרקע באתר הוידאו של הטכניון וכן ביוטיוב.

 

רשימת הניסויים:

Basic Labs Program
Lab1 Experiments other

 

 הניסויים האנלוגיים:

 ANALOG2 ANALOG3 ANALOG1Analog Experiments

 הניסויים הדיגיטליים:

 DIGITAL2 DIGITAL3 DIGITAL1Digital Experiments

 MSS:

  MSS ExperimentsMSS2MSS1