FAQ Labs 2-3

שאלות נפוצות בנושא ניסויי התמחות


“האם ניתן לבצע ניסויים שונים עם בני זוג שונים?”

בהחלט כן, בתנאי שבכל ניסוי השותפים ירשמו למועדים זהים.


“האם ניתן לבצע ניסוי ללא בן זוג?” / “כיצד מוצאים בני זוג לניסוי?”

רצוי ומומלץ לבצע את הניסויים בזוג.

אם אין בן זוג איתו סוכם מראש על ביצוע ניסוי יחדיו, כדאי לפרסם מודעה בפורום לחיפוש שותפים לניסויים.

הפורום משויך למקצועות הרלוונטיים במערכת Moodle.


“האם ניתן לבצע ניסוי עם בן זוג שרשום למקצוע אחר (044165 & 044166)?”

 בהחלט כן, בתנאי שהניסוי משתייך לרשימת הניסויים בשני המקצועות.


“האם בזמן רישום למקצוע עליי לבחור את הניסויים אותם אני מעוניין לבצע?”

  כן, בעת הרישום למקצוע יש לבחור את הניסויי בהם מעוניינים בכפוף למספר מקומות פנוי ועמידה לדרישות קדם.


“האם אוכל לשנות את הניסויים לאחר מכן?”

 בהחלט כן, בתנאי שיש מקומות פנויים ובכפוף לדרישות קדם. בתקופות הרישום ניתן לשנות באופן עצמאי.

בתום תקופות רישום ניתן לפנות אל מרכזת ניסויי התמחות.


האם צריך להירשם למקצועות מעבדה 2-3 גם במערכת של לימודי הסמכה”

 .יום לאחר הרישום במערכת לבאדמין אתם אמורים לראות את עצמכם רשומים בלימודי הסמכה

.הדבר נכון בתנאי שאתם לא עוברים כמות מותרת של נקודות צבירה בשלב רישום זה


“?האם יש קבוצת פייסבוק למעבדות 2-3 “

! כמובן שיש , אל תשכחו להצטרף לקבוצה


“כיצד אדע שהחל רישום למועדי הניסויים?”

 אמורה להתקבל הודעה באמצעות רשימות תפוצה ו/או מערכת Moodle.

בכל מקרה כדאי להתעדכן אצל חבריכם ו/או באמצעות אימייל אל מרכזת ניסויי התמחות.

.כמו כן ניתן יהיה לראות פירסומים בקבוצת מעבדות בפייסבוק